U22 Việt Nam – U22 Indonesia: Đường vào bán kết

U22 Việt Nam được đặt kỳ vọng lớn. Ảnh: Đ.Đ
U22 Việt Nam được đặt kỳ vọng lớn. Ảnh: Đ.Đ