U22 UAE mang 8 tuyển thủ đội tuyển quốc gia đấu U22 Việt Nam

Trợ lí Mirosalv Jirkal của U22 UAE cho biết họ mang 8 tuyển thủ quốc gia để đấu U22 Việt Nam. Ảnh: Đ.V
Trợ lí Mirosalv Jirkal của U22 UAE cho biết họ mang 8 tuyển thủ quốc gia để đấu U22 Việt Nam. Ảnh: Đ.V
Trợ lí Mirosalv Jirkal của U22 UAE cho biết họ mang 8 tuyển thủ quốc gia để đấu U22 Việt Nam. Ảnh: Đ.V
Lên top