U21 HAGL không vô địch thì... hơi phí!

HAGL vô địch một cách xứng đáng.
HAGL vô địch một cách xứng đáng.