U20 Việt Nam và sứ mệnh thay đổi lịch sử bóng đá Đông Nam Á

U20 Việt Nam sẵn sàng tạo ra địa chấn. Ảnh: Đăng Huỳnh
U20 Việt Nam sẵn sàng tạo ra địa chấn. Ảnh: Đăng Huỳnh