U.20 Việt Nam và kỳ World Cup tại Hàn Quốc được áp dụng công nghệ phát lại video