U.20 Việt Nam giao hữu với Argentina, đi Đức tập huấn chuẩn bị World Cup U.20