Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

U.19 Việt Nam quyên góp 15 triệu ủng hộ đồng bào miền Trung