Tuyển Việt Nam vượt khó, thầy Park vơi nỗi lo

Tuyển Việt Nam tháo gỡ được một số khó khăn để hội quân đúng kế hoạch với gần như đầy đủ nhân sự. Ảnh: VFF
Tuyển Việt Nam tháo gỡ được một số khó khăn để hội quân đúng kế hoạch với gần như đầy đủ nhân sự. Ảnh: VFF
Tuyển Việt Nam tháo gỡ được một số khó khăn để hội quân đúng kế hoạch với gần như đầy đủ nhân sự. Ảnh: VFF
Lên top