Tuyển Việt Nam sẽ nguy hiểm, khó lường hơn "nhờ" FIFA?

Việc được thay 5 người sẽ giúp tuyển Việt Nam có thêm lựa chọn để làm mới hàng tấn công khi bế tắc. Ảnh: VFF.
Việc được thay 5 người sẽ giúp tuyển Việt Nam có thêm lựa chọn để làm mới hàng tấn công khi bế tắc. Ảnh: VFF.
Việc được thay 5 người sẽ giúp tuyển Việt Nam có thêm lựa chọn để làm mới hàng tấn công khi bế tắc. Ảnh: VFF.
Lên top