Tuyển Việt Nam bất ngờ đổi địa điểm tập luyện

Tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại sân Thống Nhất (TP.HCM) 1 buổi trước khi lên đường sang Singapore. Ảnh: VFF
Tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại sân Thống Nhất (TP.HCM) 1 buổi trước khi lên đường sang Singapore. Ảnh: VFF
Tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại sân Thống Nhất (TP.HCM) 1 buổi trước khi lên đường sang Singapore. Ảnh: VFF
Lên top