Tuyển UAE nhắm HLV nào để đấu thầy Park cùng tuyển Việt Nam?

3 ứng cử viên để ngồi vào chiếc ghế HLV tuyển UAE thay cho Ivan Jovanovic vừa bị sa thải. Ảnh: Siam Sports.
3 ứng cử viên để ngồi vào chiếc ghế HLV tuyển UAE thay cho Ivan Jovanovic vừa bị sa thải. Ảnh: Siam Sports.
3 ứng cử viên để ngồi vào chiếc ghế HLV tuyển UAE thay cho Ivan Jovanovic vừa bị sa thải. Ảnh: Siam Sports.
Lên top