Tuyển Thái Lan chưa nhận hành lý thất lạc trước trận ra quân World Cup

Tuyển Thái Lan tập luyện chuẩn bị cho trận ra quân FIFA futsal World Cup 2021 khi thiếu nhiều dụng cụ cần thiết. Ảnh: Siam.
Tuyển Thái Lan tập luyện chuẩn bị cho trận ra quân FIFA futsal World Cup 2021 khi thiếu nhiều dụng cụ cần thiết. Ảnh: Siam.
Tuyển Thái Lan tập luyện chuẩn bị cho trận ra quân FIFA futsal World Cup 2021 khi thiếu nhiều dụng cụ cần thiết. Ảnh: Siam.
Lên top