Tuyển nữ Việt Nam lỡ hẹn với World Cup

Tuyển nữ Việt Nam đã thất bại ở trận đấu cuối cùng. Ảnh: AFC
Tuyển nữ Việt Nam đã thất bại ở trận đấu cuối cùng. Ảnh: AFC
Tuyển nữ Việt Nam đã thất bại ở trận đấu cuối cùng. Ảnh: AFC
Lên top