Tuyển Malaysia bể kế hoạch đá giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup 2020

Tuyển Malaysia không thể thi đấu giao hữu như dự kiến trong tháng 9 tới. Ảnh: Mỹ Trang.
Tuyển Malaysia không thể thi đấu giao hữu như dự kiến trong tháng 9 tới. Ảnh: Mỹ Trang.
Tuyển Malaysia không thể thi đấu giao hữu như dự kiến trong tháng 9 tới. Ảnh: Mỹ Trang.
Lên top