Tuyển karatedo được hỗ trợ 105 triệu đồng động viên tinh thần

Ảnh: Hoài Việt.
Ảnh: Hoài Việt.