Tuyển Anh vào bán kết World Cup nhờ tham gia khóa huấn luyện Hải quân Hoàng gia