Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tượng Messi giờ chỉ còn mỗi... đôi chân

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.