Tượng Messi giờ chỉ còn mỗi... đôi chân

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.