Tung "cơn mưa" đòn, võ sỹ Trung Quốc ẵm danh hiệu màn KO ấn tượng nhất

Màn knockout ấn tượng của võ sỹ trẻ Trung Quốc
Màn knockout ấn tượng của võ sỹ trẻ Trung Quốc
Màn knockout ấn tượng của võ sỹ trẻ Trung Quốc
Lên top