Từng cãi HLV Lê Huỳnh Đức, ngoại binh khăn gói rời SHB.Đà Nẵng

Nsiah khăn gói rời SHB.Đà Nẵng để đến đầu quân cho Thanh Hóa. Ảnh: Fanpage CLB SHB.Đà Nẵng.
Nsiah khăn gói rời SHB.Đà Nẵng để đến đầu quân cho Thanh Hóa. Ảnh: Fanpage CLB SHB.Đà Nẵng.
Nsiah khăn gói rời SHB.Đà Nẵng để đến đầu quân cho Thanh Hóa. Ảnh: Fanpage CLB SHB.Đà Nẵng.
Lên top