Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tuấn “Hạc” đã cho cao thủ Vĩnh Xuân Flores số điện thoại

Cao thủ Vịnh Xuân - Tuấn "Hạc". Ảnh: Tiền Phong
Cao thủ Vịnh Xuân - Tuấn "Hạc". Ảnh: Tiền Phong