Tuần cuối cùng của Roger Federer trong Top 10 ATP?

Roger Ferderer cũng không thể chống lại quy luật của thời gian, kỷ nguyên của huyền thoại người Thụy Sĩ chuẩn bị kết thúc. Ảnh: ATP
Roger Ferderer cũng không thể chống lại quy luật của thời gian, kỷ nguyên của huyền thoại người Thụy Sĩ chuẩn bị kết thúc. Ảnh: ATP
Roger Ferderer cũng không thể chống lại quy luật của thời gian, kỷ nguyên của huyền thoại người Thụy Sĩ chuẩn bị kết thúc. Ảnh: ATP
Lên top