Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tuấn Anh vắng mặt ở buổi tập thứ 2, Hữu Thắng “lo sốt vó”