Tuấn Anh trở lại trong ngày CLB Nhật “tuyên chiến” ĐT Việt Nam