Tự trọng của trọng tài

Trọng tài Phúc Hoan. Ảnh: Phi Hải
Trọng tài Phúc Hoan. Ảnh: Phi Hải
Trọng tài Phúc Hoan. Ảnh: Phi Hải
Lên top