Từ thành công của Hoàng Anh Gia Lai: Đua nhau mở học viện bóng đá trẻ

Lãnh đạo NutiFood, ông Đoàn Nguyên Đức và ông Jean Marc Guillou- người sáng lập kiêm giám đốc Học viện JMG toàn cầu tại lễ ký kết hôm 31.1.
Lãnh đạo NutiFood, ông Đoàn Nguyên Đức và ông Jean Marc Guillou- người sáng lập kiêm giám đốc Học viện JMG toàn cầu tại lễ ký kết hôm 31.1.
Lãnh đạo NutiFood, ông Đoàn Nguyên Đức và ông Jean Marc Guillou- người sáng lập kiêm giám đốc Học viện JMG toàn cầu tại lễ ký kết hôm 31.1.
Lên top