Từ sự mờ nhạt của Công Phượng đến màn toả sáng của Quang Hải: Tiếc hơn là trách