Từ Hiểu Đông cần chưa tới 1 phút để hạ knock-out võ sư Vịnh Xuân

Từ Hiểu Đông được trọng tài xử thắng knock-out kỹ thuật. Ảnh Sohu
Từ Hiểu Đông được trọng tài xử thắng knock-out kỹ thuật. Ảnh Sohu
Từ Hiểu Đông được trọng tài xử thắng knock-out kỹ thuật. Ảnh Sohu
Lên top