Tự hào bộ sưu tập huy chương của 3 anh em ruột

Trần Thị An (thứ hai từ trái qua) cùng đồng đội nhận HCB tại ASIAD 18. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Trần Thị An (thứ hai từ trái qua) cùng đồng đội nhận HCB tại ASIAD 18. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Trần Thị An (thứ hai từ trái qua) cùng đồng đội nhận HCB tại ASIAD 18. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lên top