Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Từ danh sách Đoàn TTVN dự Olympic: Thiếu mà lại thừa