Từ chối thi đấu, vận động viên thứ hai tại Olympic Tokyo 2020 phải về nhà

2 vận động viên đã từ chối thi đấu với Tohar Butbul tại Olympic Tokyo 2020 vì anh là người Israel. Ảnh: Olympic
2 vận động viên đã từ chối thi đấu với Tohar Butbul tại Olympic Tokyo 2020 vì anh là người Israel. Ảnh: Olympic
2 vận động viên đã từ chối thi đấu với Tohar Butbul tại Olympic Tokyo 2020 vì anh là người Israel. Ảnh: Olympic
Lên top