Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TTVN kết thúc Olympic 2016: Cánh cửa mới và “tảng băng chìm“