Truyền thông Thái Lan sốc khi đội nhà bị tuyển Ấn Độ “làm nhục”

Tuyển Thái Lan thất bại ê chề trước Ấn Độ.
Tuyển Thái Lan thất bại ê chề trước Ấn Độ.
Tuyển Thái Lan thất bại ê chề trước Ấn Độ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top