Truyền thông Indonesia: Tuyển Việt Nam ngại... Indonesia (?)

Truyền thông xứ Vạn đảo cho rằng tuyển Việt Nam đang lo sợ sức mạnh của đội tuyển Indonesia. Ảnh: T.L
Truyền thông xứ Vạn đảo cho rằng tuyển Việt Nam đang lo sợ sức mạnh của đội tuyển Indonesia. Ảnh: T.L
Truyền thông xứ Vạn đảo cho rằng tuyển Việt Nam đang lo sợ sức mạnh của đội tuyển Indonesia. Ảnh: T.L
Lên top