Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Truyền thông Indonesia quan tâm đặc biệt thầy trò Hữu Thắng