Truyền thông Hàn Quốc “bỏ bê” đội nhà vì U23 Việt Nam

Truyền thông Hàn Quốc đã dành rất nhiều sự quan tâm với U23 Việt Nam. Ảnh: Dalian.
Truyền thông Hàn Quốc đã dành rất nhiều sự quan tâm với U23 Việt Nam. Ảnh: Dalian.
Truyền thông Hàn Quốc đã dành rất nhiều sự quan tâm với U23 Việt Nam. Ảnh: Dalian.
Lên top