Trương Thị Kim Tuyền - người thắp lại hy vọng cho taekwondo Việt Nam

VĐV taekwondo Trương Thị Kim Tuyền (phải). Nguồn: WTF
VĐV taekwondo Trương Thị Kim Tuyền (phải). Nguồn: WTF
VĐV taekwondo Trương Thị Kim Tuyền (phải). Nguồn: WTF
Lên top