Trưởng đoàn Trần Anh Tú không đặt mục tiêu cho ĐT Futsal Việt Nam