Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trưởng đoàn ĐT Việt Nam nói về khách sạn thiếu phòng gym: “Nước chủ nhà không làm sai điều lệ”