Trưởng Ban trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi: “Tôi nghỉ không vì áp lực nào cả”

Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi sẽ không tham gia ban chấp hành VFF nhệm kỳ VIII. Ảnh: Đ.H
Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi sẽ không tham gia ban chấp hành VFF nhệm kỳ VIII. Ảnh: Đ.H
Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi sẽ không tham gia ban chấp hành VFF nhệm kỳ VIII. Ảnh: Đ.H
Lên top