Trưởng ban trọng tài: “Nếu là tôi, tuyển Việt Nam sẽ được hưởng phạt đền"

Trọng tài người Qatar ông Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim đã không cho tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt 11m sau khi tham khảo VAR. Ảnh: Hoài Thu
Trọng tài người Qatar ông Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim đã không cho tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt 11m sau khi tham khảo VAR. Ảnh: Hoài Thu
Trọng tài người Qatar ông Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim đã không cho tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt 11m sau khi tham khảo VAR. Ảnh: Hoài Thu
Lên top