Trung vệ Tiến Dũng tiết lộ đá sai hướng quả 11m cuối cùng

Trung vệ Tiến Dũng sút 11m. Ảnh: Anh Khoa
Trung vệ Tiến Dũng sút 11m. Ảnh: Anh Khoa