Trung vệ Quế Ngọc Hải lĩnh xướng phong trào “Ở nhà chống dịch”

Trung vệ đội trưởng tuyển Việt Nam kêu gọi mọi người "ở nhà chống dịch". Ảnh: T.L
Trung vệ đội trưởng tuyển Việt Nam kêu gọi mọi người "ở nhà chống dịch". Ảnh: T.L
Trung vệ đội trưởng tuyển Việt Nam kêu gọi mọi người "ở nhà chống dịch". Ảnh: T.L
Lên top