Trung vệ Đình Trọng sắp trở lại, Duy Mạnh dự kiến nghỉ hết năm 2020

Đình Trọng cần thêm 3 tháng để hồi phục hoàn toàn chấn thương. Ảnh: HNFC
Đình Trọng cần thêm 3 tháng để hồi phục hoàn toàn chấn thương. Ảnh: HNFC
Đình Trọng cần thêm 3 tháng để hồi phục hoàn toàn chấn thương. Ảnh: HNFC
Lên top