Trung vệ Chính “cối” và ký ức về trận cầu Bắc - Nam sum họp