Trung vệ Bùi Tiến Dũng ra mắt sản phẩm thể thao mang tên mình

Trung vệ Bùi Tiến Dũng ra mắt sản phẩm thể thao mang tên Alpha-TD04. Ảnh: Bằng Nguyễn
Trung vệ Bùi Tiến Dũng ra mắt sản phẩm thể thao mang tên Alpha-TD04. Ảnh: Bằng Nguyễn
Trung vệ Bùi Tiến Dũng ra mắt sản phẩm thể thao mang tên Alpha-TD04. Ảnh: Bằng Nguyễn
Lên top