Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trung Quốc thống trị bóng bàn Olympic theo cách... “Made in China“