Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trực tiếp: Nổi tiếng từ derby Manchester, “hot girl” Tú Linh bây giờ ra sao?