Trọng tài và “nghề part-time” nguy hiểm

Trọng tài Nguyễn Văn Kiên bị VPF không mời làm nhiệm vụ vô thời hạn.
Trọng tài Nguyễn Văn Kiên bị VPF không mời làm nhiệm vụ vô thời hạn.
Trọng tài Nguyễn Văn Kiên bị VPF không mời làm nhiệm vụ vô thời hạn.
Lên top