Trọng tài và “nghề part-time” nguy hiểm

Trọng tài Nguyễn Văn Kiên bị VPF không mời làm nhiệm vụ vô thời hạn.
Trọng tài Nguyễn Văn Kiên bị VPF không mời làm nhiệm vụ vô thời hạn.
Trọng tài Nguyễn Văn Kiên bị VPF không mời làm nhiệm vụ vô thời hạn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top