Trọng tài thay đổi kết quả, Vương Thị Huyền không có huy chương