Trọng tài Nhật sẽ bắt trận Hải Phòng – FLC Thanh Hoá